Идеята на проекта

Фонът

Текстилът

Нарастващата конкуренция от нововъзникващите икономики и глобалният икономически спад водят до сериозен натиск върху текстилните предприятия в Европа. Гръцката текстилна индустрия в продължение на десетилетия беше двигател на икономическото развитие на страната.

През последните години обаче гръцките текстилни компании се изправиха пред сериозни предизвикателства. Според последните статистически данни служителите в гръцката текстилна индустрия се оценяват на около двадесет и пет хиляди (25 000), а работещите компании се оценяват на повече от две хиляди (2 000).

Текстилната и шивашката промишленост в България е втората по значимост индустрия (след туризма) за икономиката на страната. Тази индустрия включва около 3000 малки и средни компании, в които работят около 170 000 души.

Какво искаме

Общата цел

Партньорство

Солунска търговско-промишлена камара

Лидер бенефициент

Втората камара в Гърция по отношение на размера и приноса си в развитието на страната е от голямо значение

АСОЦИАЦИЯ НА ТРИКОТАЖИ-ГРЪЦКИ МОДЕН ПАЗАР

Партньор

Основният представител на шивашката и текстилната индустрия в Гърция.

АСОЦИАЦИЯ БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛА

Бг Партньор

Асоциация на фирми в областта на текстила и облеклото в България, създадена през 2006г

GNOSI АГЕНЦИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НПО

Партньор

 Неправителствена национална агенция за развитие с нестопанска цел

СДРУЖЕНИЕ "СЪВРЕМИЕ"

Бг Партньор

 Организация с нестопанска цел, създадена през 2004 г. с цел да инициира и осъществява дейности, свързани с развитието на предприемачеството

Print Friendly, PDF & Email
bg_BG
Powered by TranslatePress
Преминете към съдържанието