Информационен справочен материал

Информационен наръчник, създаден в подкрепа на консултантските действия:

•Логистиката

•Видове логистика

•Логистика в областта на облеклото и текстила

• Ролята на технологиите в ефективното управление на веригите за доставка на облекло

•Ползи от управлението на веригата за доставки в шивашката индустрия

•Предизвикателства при управлението и функционирането на веригата за доставки

•Най-добри практики за управление на веригата за доставки в шивашката индустрия

•Fast-fashion и анализ на неговата стратегия

 *Казус от практиката – BSB

•Потребителят

•Маркетингови принципи

•Видове маркетинг

•Дигитален маркетинг

•Експортен маркетинг

•Маркетингов план

•Маркетинг в сектора на облеклото и текстила

•Въведение в социалните медии

• Защита на личните данни – Общ регламент за защита на данните (GDPR)

•Социална търговия

•Социални медии в секторите на облеклото и текстила

•Съвети за управление на професионален профил в социалните медии

•Добри практики от модни компании в социалните медии

• Категоризация на източниците на финансиране

•Различни видове финансиране

•Финансови инструменти за компании / НСРР 2014-2020 г. и нов програмен период 2021-2027 г.

• Европейски програми за финансиране чрез финансови инструменти (COSME, Творческа Европа и др.)

•Основни принципи на продуктовото ценообразуване

•Ефективни методи за ценообразуване на продуктите

• Ценообразуване на продукта и фактори за ценообразуване

•Стратегии за формиране на цената

•Ценообразуване в шивашката индустрия / Основни принципи на ценообразуването на облеклото

•Технологии Индустрия 4.0

•Прилагане на нови технологии в модния сектор

•Хай-тек мода

•Електронна текстилна технология

•Интелигентно облекло

•Обхват и основни функции на управлението на човешките ресурси

• Променящата се технологична среда в управлението на човешките ресурси и e-HRM

•Нови форми на обучение по човешки ресурси

•Корпоративна социална отговорност

•Влияние на технологиите върху работата

Print Friendly, PDF & Email
bg_BG
Powered by TranslatePress »
Преминете към съдържанието