Консултации за бизнеса

Продължителност: 50 часа / компания

Консултациите ще обхванат ключови теми като: ценообразуване на продукти, модно брандиране, експортен маркетинг и др.

текущо състояние

Определяне на текущата ситуация по отношение на корпоративни ценности, производство, дистрибуция на продукти, финансов профил, експортна дейност, човешки ресурси и др.

персонал

Идентифициране на нуждите от обучение на персонала

 

техн

Технологичен одит

 

SWOT

SWOT Анализ

1-ви цикъл: Определяне на текущото състояние на фирмите

Логистиката

Логистиката

 

Експортиране

Процедури за износ

Брандиране

Брандиране - Маркетинг

Социални

Социална медия

Финансиране

Източници на финансиране – Принципи на ценообразуване на продуктите

подобряване на

Технологичен надграждане - Цифрови & фигитален приложения - Предложения за внедряване на конкретни технологични решения и приложения

2-ри цикъл: Предоставяне на консултантски услуги

3-ти цикъл: проследяване

Обратна връзка

Обратна връзка за резултатите от консултацията

Обективен

Подраздели

Продължителност (ч)

Инструменти

1ул цикъл: Определяне на текущото състояние на фирмите

Определяне на текущата ситуация по отношение на корпоративни ценности, производство, дистрибуция на продукти, финансов профил, експортна дейност, човешки ресурси и др.

4

·Въпросници

· SWOT анализ

Идентифициране на нуждите от обучение на персонала

2

Технологичен одит

2

SWOT Анализ

2

2nd цикъл:

Предоставяне на консултантски услуги

Логистиката

7

D5.3.1 – Информационен справочен материал създаден за подпомагане на консултантски дейности

Процедури за износ

4

Брандиране Маркетинг

7

Социална медия

4

Източници на финансиране – Принципи на ценообразуване на продуктите

7

Технологично надграждане – цифрово и фигитален приложения – Предложения за внедряване на конкретни технологични решения и приложения

8

3rd цикъл:

проследяване

Обратна връзка за резултатите от консултацията

3

Последващ документ

 

50

 
Print Friendly, PDF & Email
bg_BG
Powered by TranslatePress
Преминете към съдържанието