Сдружение СЪВРЕМИЕ

Профилът

Сдружение СЪВРЕМИЕ

Сдружение СЪВРЕМИЕ е организация с нестопанска цел, създадена през 2004 г. със следните цели:

 • Популяризиране на български биопродукти на международния пазар и осигуряване на възможности за устойчив износ
 • Насърчаване на екологичните дейности
 • Подпомагане развитието на туризма
 • Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на младите хора от региона

Основни текущи дейности:

 • Създаване на национална мрежа от биологични производители в България за популяризиране на българските биологични продукти на международния пазар и осигуряване на устойчив пазар за тяхната продукция
 • Създаване на център за маркетинг на български биопродукти
 • Представяне и рекламиране на български биопроизводители на международния пазар чрез участие в международни панаири, информационни кампании и други събития
 • Подпомагане развитието на туризма чрез популяризиране на културно-историческото наследство, националните традиции и възможностите за туризъм в България
 • Разработване и изпълнение на финансирани от ЕС проекти за постигане на горепосочените цели
 • Организиране на младежки дейности и международни младежки събития
 • Подобряване на достъпа до образование на европейско ниво на млади хора и биопроизводители
Контакт

Съвремие в Сантански

ул. Македония 36, 2800 Сандански, България

Тел. +359 899 806477, +359 876 882050, +359 879244464

savremie@yahoo.com

Нашия екип

Директор

Ани Симеонова

 Ръководител проект

Print Friendly, PDF & Email
bg_BG
Powered by TranslatePress
Преминете към съдържанието