1-ви семинар за работа в мрежа в Солун

15 предприятия в семинара за работа в мрежа на CREATIVE HUB за екстровертност

Изключително успешен семинар за работа в мрежа, озаглавен „Средства за подобряване на екстровертността на малките и средните предприятия“, беше организиран на 7.12.22 г. от Търговско-промишлената камара на Солун в рамките на съфинансирания проект CREATIVE HUB. На семинара присъстваха 15 представители на бизнеса от секторите на облеклото и текстила, които имаха възможност да получат практически съвети как безопасно да развиват експортна дейност, както и да се свържат помежду си, но също и с представители на компетентни органи за насърчаване на екстровертността и подкрепя тези сектори.

Събитието беше открито от първия вицепрезидент на Солунската търговско-промишлена камара г-н Емануел Влахогианис. След това директорът на бизнес информацията и поддръжката на агенция Enterprise Greece г-н Георгиос Папастериопулос представи основните стъпки, които бизнесът трябва да следва, за да развива експортна дейност, като предостави много полезна информация. Представител на Export Credit Greece SA, г-жа Лидия Муратиду се спря на текущите програми на компанията за застраховане на експортни кредити, но и финансирането на износителите. Особено интересна беше презентацията на г-жа Валентини Цамаду, производствен мениджър на гръцката компания за облекло „VAMP SA“, която описа успешния курс на компанията към екстровертност, като се фокусира върху изборите, довели я до мястото, където е днес.

Семинарът завърши с презентация на Fashion Hub, създаден в сградата на Асоциацията на гръцката модна индустрия (SEPEE), в контекста на горепосочения проект, от генералния мениджър на асоциацията г-н Теофилос Асланидис.

 

Моля, изчакайте, докато флипбукът се зареди. За повече свързана информация, често задавани въпроси и проблеми, моля, вижте DearFlip WordPress Flipbook Plugin Помощ документация.

Моля, изчакайте, докато флипбукът се зареди. За повече свързана информация, често задавани въпроси и проблеми, моля, вижте DearFlip WordPress Flipbook Plugin Помощ документация.

Моля, изчакайте, докато флипбукът се зареди. За повече свързана информация, често задавани въпроси и проблеми, моля, вижте DearFlip WordPress Flipbook Plugin Помощ документация.

Моля, изчакайте, докато флипбукът се зареди. За повече свързана информация, често задавани въпроси и проблеми, моля, вижте DearFlip WordPress Flipbook Plugin Помощ документация.

Моля, изчакайте, докато флипбукът се зареди. За повече свързана информация, често задавани въпроси и проблеми, моля, вижте DearFlip WordPress Flipbook Plugin Помощ документация.

„РАБОТА В МРЕЖИ – предпоставка за създаване на среда за ефективно партньорство между НПО, шивашката индустрия и администрацията“ D6.4.1

На 02.03.2023 г. БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО беше домакин на нетуъркинг уъркшоп на тема „РАБОТЕНЕТО В МРЕЖА – предпоставка за създаване на среда за ефективно партньорство между НПО, шивашката индустрия и администрацията“, който се организира в рамките на проект CREATIVE HUB с заглавие „Развитие на креативен център за предлагане на подкрепа на завършили мода, стартиращи млади творци и механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VA „Гърция-България 2014-2020 г. ”.

networking blagoevgrad1

*

В нетуъркинг семинара взеха участие над 20 представители на всички заинтересовани страни в тристранния диалог, свързани с развитието на текстилния и шивашкия сектор от българската страна на границата.

*

Семинарът започна с кратко представяне на проекта с неговите цели, дейности и очаквани резултати, като специален акцент беше поставен върху дейностите и услугите, които ще бъдат предоставени от създадения по проекта CREATIVE HUB в помещенията на HELLENIC FASHION INDUSTRY ASSOCIATION, която е партньор по проекта. Основната цел на Хъба е да подкрепя МСП и млади висшисти в модния сектор (обувки, кожа, бижута).

*

Срещата продължи с разглеждане на работата в мрежа като тристранен процес, в който бизнеса, местните власти и неправителствените организации като основни участници имат своята роля и отговорности в контекста на развитието на сектора на текстила и облеклото в региона. Бяха представени както предпоставките за ефективно партньорство между трите страни, така и формите на сътрудничество между тях, подкрепени с конкретни примери. Основно внимание беше отделено на най-честите и ключови проблеми на сътрудничеството, като бяха набелязани конкретни мерки и начини за тяхното минимизиране и преодоляване.

БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО

„РАБОТА В МРЕЖИ – предпоставка за създаване на среда за ефективно партньорство между НПО, шивашката индустрия и администрацията”,

и трите страни /бизнес, НПО и администрация/ основният проблем, който предопределя текущото състояние на сътрудничеството им е липсата на ясни процедури за партньорство

основен извод

В резултат на дискусията основният извод беше, че и за трите страни /бизнес, НПО и администрация/ основният проблем, който предопределя текущото състояние на тяхното сътрудничество, е липсата на ясни процедури за партньорство. Ясните и прозрачни механизми са основен фактор, който би повишил мотивацията на заинтересованите страни за по-активно партньорство с администрацията и участие в процеса на вземане на решения. Промяна в мотивацията може да се постигне чрез по-активно сътрудничество на целевите групи. Докато за администрацията това трябва да бъде допълнено с информация за функционирането на публичните институции, за НПО е важно да получават информация чрез покана за включване, а за бизнеса получаването на обратна връзка допълнително ще го стимулира да продължи да дава мнения и предложения.

Моля, изчакайте, докато флипбукът се зареди. За повече свързана информация, често задавани въпроси и проблеми, моля, вижте DearFlip WordPress Flipbook Plugin Помощ документация.

Моля, изчакайте, докато флипбукът се зареди. За повече свързана информация, често задавани въпроси и проблеми, моля, вижте DearFlip WordPress Flipbook Plugin Помощ документация.

2-ри семинар за работа в мрежа, организиран от Солунската търговско-промишлена камара (TCCI), на 29 март 2023 г.

Възможностите за растеж чрез нетуъркинг на компании в сектора на облеклото и модата бяха представени в интерактивен семинар, организиран от TCCI

Общите проблеми, пред които са изправени предприятията, работещи в шивашката и модната индустрия, и възможностите за справянето им, които възникват чрез работа в мрежа и развитие на партньорства, бяха представени в работилница за работа в мрежа, организирана от Търговско-промишлената камара на Солун (TCCI), на 29 март 2023 г. Интерактивният семинар беше част от поредица дейности, организирани от TCCI за овластяване на малките и средни предприятия от модния сектор в Гърция и България, в рамките на съфинансиран проект ТВОРЧЕСКИ ХЪБ.

От името на TCCI, заместник-директорът по статистика, проучвания и изследвания, г-н Антониос Бубулас, приветства участниците и представи обхвата и основните дейности на проекта CREATIVE HUB, с акцент върху нетуъркинга и информационните събития, консултантските услуги за модни бизнеси, изпълнявани от TCCI, който е водещ бенефициент на проекта.

Приветствието на домакина беше последвано от интерактивна презентация от главния лектор на семинара, г-жа Фотини Димиу, бизнес консултант и треньор, която представи важната роля, която нетуъркингът може да играе за справяне с предизвикателствата, които застрашават бизнеса в индустрията. Фокусирайки се върху различните форми, които може да приеме сътрудничеството между тях и ползите, които могат да възникнат от развитието на синергии, г-жа Димиу предизвика живия интерес на присъстващите бизнеси, като постоянно ги мотивира да участват активно, да обменят мнения и да задават въпроси.

Генералният мениджър на Асоциацията на гръцката модна индустрия (SEPEE) г-н Теофилос Асланидис представи услугите, предоставяни на студенти, млади дизайнери и предприемачи чрез модния център, създаден в рамките на проекта CREATIVE HUB в сградата на Асоциацията. Той също така се позова на усилията на SEPEE да подкрепи работата в мрежа и екстровертността на своите компании-членки.

В последната част на семинара думата беше дадена на представители на участващите компании, които представиха своята специфична дейност и нуждите си от сътрудничество под ръководството на г-жа Димиу.

В края на събитието участниците имаха възможност да общуват насаме и да проучат шансовете за развитие на партньорства по време на хранене в мрежа.

Можете също да гледате събитието на ТВОРЧЕСКИ ХЪБ проектен канал  в YouTube.

Моля, изчакайте, докато флипбукът се зареди. За повече свързана информация, често задавани въпроси и проблеми, моля, вижте DearFlip WordPress Flipbook Plugin Помощ документация.

Моля, изчакайте, докато флипбукът се зареди. За повече свързана информация, често задавани въпроси и проблеми, моля, вижте DearFlip WordPress Flipbook Plugin Помощ документация.

Networking Workshop in Bulgaria

2-ри семинар за работа в мрежа в България

ОРГАНИЗИРАН В РАМКИТЕ НА PROJECT CREATIVE HUB

На 27 април 2023 г. СДРУЖЕНИЕ СЪВРЕМИЕ беше домакин на 2-ри Семинар за работа в мрежа в Сандански (България), който беше организиран в рамките на проект CREATIVE HUB със заглавие „Развитие на творчески център за предлагане на подкрепа на завършили мода, стартиращи млади артисти и механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион“, финансиран по Програмата за сътрудничество INTERREG VA „Гърция-България 2014-2020“.

Партньори по проекта са Солунската търговско-промишлена камара, Гърция (водещ партньор), Асоциация на гръцката модна индустрия, Гърция, НПО Gnosi Anaptixiaki, Гърция, Браншова организация за текстил и облекло – България и Асоциация SAVREMIE, България.

В Networking Workshop-а участваха 24 лица – мениджъри на български фирми от индустрията за модно облекло, намиращи се в региона на Благоевград, Сандански и Петрич, зам.-кметът на община Сандански, други отговорни представители на местната власт и представители на браншови сдружения.

Модераторът г-н Иванов представи целите на проекта, реализираните дейности и предстоящите дейности по проекта. След това той продължи с представянето на усещането за работа в мрежа като предпоставка за създаване на среда за ефективно партньорство между неправителствените организации, индустрията за модно облекло и администрацията. Темата предизвика активна дискусия сред участниците.

След това г-н Беловодски като зам.-директор на регионалната браншова асоциация на облеклото представи някои примери за добри практики, базирани на Нетуъркинг дейности.

Лекторът г-н Иванов представи в допълнение някои модели за работа в мрежа в индустрията за модно облекло и започна дискусия за възможностите за трансфер на успешни модели за работа в мрежа, подходящи за бранша на регионално ниво, които биха могли да подобрят конкурентоспособността на производителите на облекло в трансграничния регион. регион на България и Гърция.  

Участниците проявиха голям интерес към темите и започнаха интензивни дискусии. В резултат на това представителите на производителите на облекло се обединиха около идеята за по-нататъшни дискусии за създаване на регионален клъстер, който да генерира повече контакти на трансгранично и международно ниво, по-добро сътрудничество с Creative Hub в Солун и привличане на млади дизайнери и специалисти с нови творчески идеи.

Събитието завърши с коктейл/кетъринг, където дискусиите продължиха в неформална обстановка.

В рамките на неформалните разговори участниците изразиха задоволството си от семинара и мотивацията си да започнат нетуъркинг инициативи с подкрепата на Асоциация СЪВРЕМИЕ и другите партньорски организации по проекта.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Моля, изчакайте, докато флипбукът се зареди. За повече свързана информация, често задавани въпроси и проблеми, моля, вижте DearFlip WordPress Flipbook Plugin Помощ документация.

Моля, изчакайте, докато флипбукът се зареди. За повече свързана информация, често задавани въпроси и проблеми, моля, вижте DearFlip WordPress Flipbook Plugin Помощ документация.

Моля, изчакайте, докато флипбукът се зареди. За повече свързана информация, често задавани въпроси и проблеми, моля, вижте DearFlip WordPress Flipbook Plugin Помощ документация.

3-ти мрежов семинар в Солун

На 3 майrd, 2023 НПО Gnosi Anaptixiaki беше домакин на 3rd нетуъркинг семинар, озаглавен „Устойчивост в модата“. Уъркшопът беше посетен от представители на бизнеса от сектора на облеклото и текстила, които имаха възможност да подобрят знанията си по въпроси, свързани с устойчивостта в модната индустрия и да присъстват на представянето на два казуса на бизнеси, които въведоха устойчиви практики в своите производствени процеси.

Събитието беше открито от г-н Продромос Вадрацикас, ръководител на проекта в НПО Gnosi Anaptixiaki, който приветства участниците и направи кратко описание на проекта CREATIVE HUB и съдържанието на семинара.

След встъпителната реч г-н Андреас Калантзис, управител на OETI – Институт за екология, технологии и иновации, представи основните принципи, които описват термина „устойчивост“ в модния сектор и представи важна информация относно сертифицирането за устойчивост и етикетирането в модните продукти .

След това г-жа Мария Карампа, мениджър „Устойчивост и снабдяване“ в Athos Pallas PC представи своя казус относно производството на устойчив и проследим памук и въвеждането на иновативни услуги в тяхната производствена верига, които поддържат устойчивост и качество по време на техния производствен процес.

 

Накрая, г-н Спирос Хортис, генерален мениджър на Cotton Fashion SA представи настоящите практики на компанията по отношение на използването на гръцки памук за производството на трикотаж в Югоизточен регион на Европа.

 

Семинарът беше завършен от дискусионна сесия, в която участниците имаха възможност да изразят своите въпроси по представените въпроси и допълнително да подобрят получените знания.

Моля, изчакайте, докато флипбукът се зареди. За повече свързана информация, често задавани въпроси и проблеми, моля, вижте DearFlip WordPress Flipbook Plugin Помощ документация.

Print Friendly, PDF & Email
bg_BG
Powered by TranslatePress
Преминете към съдържанието