ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ: CREATIVE HUB

Επισκόπηση έργου

«Ανάπτυξη ενός Creative Hub για την παροχή υποστήριξης σε πτυχιούχους μόδας, νεοφυείς επιχειρήσεις νέων καλλιτεχνών και μηχανισμούς ανάπτυξης στον τομέα της μόδας της διασυνοριακής περιοχής».

 

Επένδυση

Έκθεση σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων

Διεθνή Πρότυπα

Έκθεση για την εφαρμογή τεχνικών οδηγιών και διεθνών προτύπων και τη χρήση βιώσιμων υλικών π.χ. OEKO-TEX, ECO-LABEL κ.λπ.

Καλές πρακτικές

Έκθεση σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς μοντέλων δικτύωσης από άλλους δημιουργικούς κόμβους και τη συνεργασία τους με περιφερειακές – δημόσιες αρχές, επιχειρηματικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις κ.λπ.

Πρόοδος

Οι τάσεις, οι νέες συνεργασίες στη διασυνοριακή περιοχή και την Ε.Ε.

Print Friendly, PDF & Email
el
Powered by TranslatePress
Μετάβαση στο περιεχόμενο