«Ανάπτυξη Creative Hub για την παροχή υποστήριξης σε πτυχιούχους μόδας, νεοφυείς επιχειρήσεις νέων καλλιτεχνών και μηχανισμούς ανάπτυξης στον τομέα της μόδας της διασυνοριακής περιοχής»

CREATIVE HUB

Το  CREATIVE HUB εχει σκοπό να αντιμετωπίσει τις κοινές διασυνοριακές προκλήσεις του τομέα της μόδας στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία με την ίδρυση του Creative Hub

Γενικός στόχος

  • Ένα Κέντρο Μόδας διασυνοριακού χαρακτήρα που θα λειτουργεί ως μηχανισμός για την προώθηση της επιχειρηματικής τεχνογνωσίας και την υποστήριξη ΜΜΕ, επαγγελματιών, νέων πτυχιούχων και φοιτητών στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης και άλλων τομέων που σχετίζονται με τη μόδα (υποδήματα, δέρμα, κοσμήματα) .

Δικαιούχοι Έργου

  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (ΕΒ)
  • Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανίας Μόδας, Ελλάδα (PB2)
  • ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΚΟ, Ελλάδα (PB3)
  • Υποκατάστημα Κλωστοϋφαντουργίας και Ενδυμάτων, Βουλγαρία (PB4)
  • Σύλλογος SAVREMIE, Βουλγαρία (PB5)

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΚΟ

Εταίρος έργου n3 - Ελλάδα

Σύλλογος SAVREMIE

Εταίρος έργου n5 - Βουλγαρία

Διάρκεια Έργου

Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και λήγει τον Απρίλιο του 2023.

Προϋπολογισμός Έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 550.016,50 €.

Κύριες Δραστηριότητες Έργου

Creative Hub

Ίδρυση του Creative Hub στη Θεσσαλονίκη.

Ημέρες Πληροφόρησης μόδας

Ημέρες ενημέρωσης μόδας σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις ομάδες-στόχους σχετικά με την τιμολόγηση προϊόντων, την επωνυμία μόδας κ.λπ., καθώς και για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τάσεων της μόδας και προτύπων συλλογής, ανάπτυξη δημιουργικότητας, σύνδεση κληρονομιάς και νέων τάσεων μόδας, ανάλυση τάσεων της μόδας.

εργαστήρια

Εργαστήρια δικτύωσης για τη συνεργασία του HUB με άλλα παρόμοια Hub, αρχές, οργανισμούς, επιχειρήσεις.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαγωνισμοί για την προσέλκυση νέων σχεδιαστών, καλλιτεχνών και επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων συλλογών μόδας μέσω του HUB.

 

Αναφορές

Αναφορές για πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων, την εφαρμογή τεχνικών οδηγιών και διεθνών προτύπων και τη χρήση βιώσιμων υλικών και τη δυνατότητα μεταφοράς μοντέλων δικτύωσης από άλλους δημιουργικούς κόμβους.

Print Friendly, PDF & Email
el
Powered by TranslatePress
Μετάβαση στο περιεχόμενο