Γνώση Αναπτυξιακή ΜΚΟ

Το προφίλ

Γνώση Αναπτυξιακή ΜΚΟ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ είναι ένας μη κυβερνητικός, μη πολιτικός και μη κερδοσκοπικός αναπτυξιακός οργανισμός εθνικής εμβέλειας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1997.

Ειδικότερα, οι βασικές αρμοδιότητες της ΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΜΚΕ περιγράφονται ως εξής:

Υποστήριξη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων πρακτόρων και οργανισμών

  • Στρατηγικός σχεδιασμός και μελέτες για τη βέλτιστη χρήση των πόρων χρηματοδότησης
  • Διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά Κοινοτικά και εθνικά κονδύλια
  • Εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων έργων
  • Υποστήριξη επικοινωνιακής πολιτικής
 •  
  • Παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης

Προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης

  • Μελέτες ανάπτυξης γεωγραφικών περιοχών
  • Έργα τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού για ανθρώπινο δυναμικό
  • Μελέτες για τη σύσταση και λειτουργία δομών υποστήριξης της απασχόλησης
  • Βιομηχανικές σπουδές
  • Αξιολόγηση παρεμβάσεων και πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 •  
  • Μελέτες και δραστηριότητες ανάπτυξης διασυνοριακής συνεργασίας
Επικοινωνία
+30 2310 410121

Καραολή & Δημητρίου 20, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 55131,

info@gnossi-ngo.org

Η ομάδα του έργου μας

Διευθυντής

Ζωή Βαδράτσικα

Project Manager

info@gnossi-ngo.org

Print Friendly, PDF & Email
el
Powered by TranslatePress
Μετάβαση στο περιεχόμενο