Συμβουλευτική για επιχειρήσεις

Διάρκεια: 50 ώρες / Εταιρεία

Η διαβούλευση θα καλύπτει βασικά θέματα όπως: τιμολόγηση προϊόντων, επωνυμία μόδας, εξαγωγικό μάρκετινγκ κ.λπ.

τρέχουσα κατάσταση

Προσδιορισμός της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τις εταιρικές αξίες, την παραγωγή, τη διανομή προϊόντων, το οικονομικό προφίλ, την εξαγωγική δραστηριότητα, το ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.

προσωπικό

Προσδιορισμός αναγκών εκπαίδευσης προσωπικού

 

Τεχν

Έλεγχος τεχνολογίας

 

Δ-Α/Ε-Α

Δ-Α/Ε-Α Ανάλυση

1ος κύκλος: Προσδιορισμός της τρέχουσας κατάστασης των εταιρειών

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Εφοδιαστική Αλυσίδα

 

Εξαγωγή

Διαδικασίες εξαγωγής

Επωνυμία

Επωνυμία - Μάρκετινγκ

Κοινωνικός

Μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Χρηματοδότηση

Πηγές χρηματοδότησης – Αρχές τιμολόγησης προϊόντων

αναβαθμίζω

Τεχνολογικός αναβάθμιση - Ψηφιακή & φυγιώδης εφαρμογές - Προτάσεις για υιοθέτηση συγκεκριμένων τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών

2ος κύκλος: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

3ος κύκλος: παρακολούθηση

Ανατροφοδότηση

Σχόλια σχετικά με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης

Σκοπός

υποενότητες

Διάρκεια (h)

Εργαλεία

1αγ κύκλος: Προσδιορισμός της τρέχουσας κατάστασης των εταιρειών

Προσδιορισμός της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τις εταιρικές αξίες, την παραγωγή, τη διανομή προϊόντων, το οικονομικό προφίλ, την εξαγωγική δραστηριότητα, το ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.

4

·Ερωτηματολόγια

· Ανάλυση SWOT

Προσδιορισμός αναγκών εκπαίδευσης προσωπικού

2

Έλεγχος τεχνολογίας

2

Δ-Α/Ε-Α Ανάλυση

2

2nd κύκλος:

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Εφοδιαστική Αλυσίδα

7

D5.3.1 – Πληροφοριακό υλικό - Οδηγός δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει συμβουλευτικές δράσεις

Διαδικασίες εξαγωγής

4

Επωνυμία Μάρκετινγκ

7

Μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

4

Πηγές χρηματοδότησης – Αρχές τιμολόγησης προϊόντων

7

Τεχνολογική αναβάθμιση – Ψηφιακή & φυγιώδης εφαρμογές – Προτάσεις για την υιοθέτηση συγκεκριμένων τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών

8

3rd κύκλος:

ακολουθω

Σχόλια σχετικά με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης

3

Έγγραφο παρακολούθησης

 

50

 
Print Friendly, PDF & Email
el
Powered by TranslatePress
Μετάβαση στο περιεχόμενο