2ο Σεμινάριο Fashion Trends 20/10/2022 Έκθεση Αξιολόγησης

Έκθεση Αξιολόγησης 2ο Σεμινάριο Τάσεων Μόδας 20/10/2022 Έκθεση Αξιολόγησης Ο ΣΕΠΕΕ διοργάνωσε το δεύτερο σεμινάριο για τις τάσεις της μόδας στις 20 Οκτωβρίου 2022. Η εκδήλωση διοργανώθηκε πρόσωπο με πρόσωπο. Συνολικά, το σεμινάριο παρακολούθησαν 50 άτομα. Από τους 32 ερωτηθέντες, οι 131ΤΠ2Τ ήταν φοιτητές και οι 871ΤΠ2Τ απασχολήθηκαν. Το προσωπικό επίπεδο εμπλοκής / κατανόησης των τάσεων της μόδας πριν από…

2ο Σεμινάριο Fashion Trends 20/10/2022 Έκθεση Αξιολόγησης Διαβάστε περισσότερα "