учебно посещение на български млади дизайнери

В CREATIVE HUB В СОЛУН, ГЪРЦИЯ ОБУЧИТЕЛНО ПОСЕЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ МЛАДИ ДИЗАЙНЕРИ От 3 до 5 май 2023 г. БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО организира и проведе ОБУЧИТЕЛНО ПОСЕЩЕНИЕ на млади дизайнери в град Солун, Гърция в създадения в рамките на CREATIVE HUB проект „Развитие на Creative Hub за предлагане на подкрепа за модата...

учебно посещение на български млади дизайнери Прочетете още "