ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CREATIVE HUB

OPEN EVENT OF THE CREATIVE HUB PROJECT Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, κύριος δικαιούχος του συγχρηματοδοτούμενου έργου CREATIVE HUB, φιλοξένησε την Ανοιχτή Εκδήλωση του Έργου την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, στις 12:30-14:30. Ο γενικός στόχος του Έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA…

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CREATIVE HUB Διαβάστε περισσότερα "