ОТКРИТО СЪБИТИЕ НА ПРОЕКТА CREATIVE HUB

ОТВОРЕНО СЪБИТИЕ НА ПРОЕКТА CREATIVE HUB Търговско-промишлената камара на Солун, водещ бенефициент на съфинансирания проект CREATIVE HUB, беше домакин на Откритото събитие на проекта в сряда, 8 юни 2022 г., от 12:30 до 14:30 ч. Общата цел на проекта, който е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg VA …

ОТКРИТО СЪБИТИЕ НА ПРОЕКТА CREATIVE HUB Прочетете още "