Доклад за оценка

2-ри семинар за модни тенденции 20/10/2022 Доклад за оценка

SEPEE организира втория семинар за модни тенденции на 20 октомври 2022 г. Събитието беше организирано лице в лице. Общо 50 души присъстваха на семинара.

От 32 респонденти 13% са студенти, а 87% са заети. Личното ниво на участие/разбиране на модните тенденции преди курса имаше среден резултат от 4,00 (от 1 липса на предварителни познания до 5 експерт в областта на модните тенденции). Този резултат се повиши до 4,68 след курса. Важно е да се отбележи, че повечето респонденти, които не са имали опит в модните тенденции, са имали известно подобрение. По-специално, от 14 експерти преди семинара, броят им се увеличи до 22.

Що се отнася до общата оценка на презентацията и платформата, следващата таблица представя средните оценки за всеки въпрос за оценка.

Критерии
1. Представянето отговори ли на очакванията ви? 97%
2. Дневният ред на програмата включваше всички важни теми 96%
3. Времето на събитието беше достатъчно 95%
4. Съдържанието на презентациите беше ясно и пълно 98%
5. На всеки въпрос от дневния ред беше отделено достатъчно време 97%

Предложения / коментари:

• Беше невероятно! Научих много от презентацията. Беше много интересно. Благодаря ти!
• В нашата компания вече работим по въпроси, свързани със SS24, което означава, че в следващото представяне трябва да се съсредоточим върху следващия сезон.
• Може би по-подробен поглед върху използваните елементи като копчета, връзки, пера и т.н., т.е. метални копчета или многоцветни пера
• Предоставянето на информация за цветовете и отпечатъците на шарките може би един месец по-рано би било хубаво.

Изводи

Цялостната организация може да се счита за значителен успех, като всички аспекти са отбелязали високи оценки. SEPEE и изпълнителите ще вземат под внимание горните забележки, когато подготвят следващата версия на семинара за модни тенденции.

Print Friendly, PDF & Email

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

bg_BG
Powered by TranslatePress
Преминете към съдържанието